A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/Artykuly.php

Line Number: 43

Backtrace:

File: /home/nurkowan/domains/nurkowanie.travel.pl/public_html/application/controllers/Artykuly.php
Line: 43
Function: _error_handler

File: /home/nurkowan/domains/nurkowanie.travel.pl/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Co zrobić w przypadku konieczności rezygnacji z podróży?

Najlepsze nurkowaniaCo w przypadku konieczności rezygnacji z podróży?


W sytuacji niespodziewanej rezygnacji z podróży niezwłocznie powiadom o tym biuro podróży, przewoźnika lub  touroperatora, u którego dokonana została rezerwacja. Uzyskaj e-mailowe potwierdzenie tego faktu ze wskazaniem dokładnej daty rezygnacji.  

 

Jak zakupić polisę od kosztów rezygnacji? Dowiesz się tutaj (klik)

 

ERGO

Nasze biuro przygotuje Ci wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przez ubezpieczyciela, zaś ty musisz wypełnić formularz online, a następnie wydrukować, podpisać, załączyć wymagane oryginały dokumentów i wysłać pocztą. Usprawni to proces likwidacji, gdyż dane zostaną automatycznie wprowadzone do systemu. Możesz również  pobrać formularz w formacie PDF i wypełnić go ręcznie.

Dokumenty wymagane podczas zgłaszania szkody z rezygnacji z podróży to:

 • formularz zgłoszenia szkody,
 • potwierdzenie wykupienia ubezpieczenia/ potwierdzenie dokonania rezerwacji podróży,
 • wydruk kosztów rezygnacji,
 • dokument potwierdzający rozliczenie z organizatorem podróży (potwierdzenie zapłaty),
 • dokument potwierdzający zdarzenie będące motywem do rezygnacji z podróży.

Poniżej prezentujemy listę niezbędnych dokumentów oraz kroków jakie należy podjąć w razie konieczności rezygnacji z podróży, w zależności od przyczyny.

Poniżej prezentujemy listę niezbędnych dokumentów oraz kroków jakie należy podjąć w razie konieczności rezygnacji z podróży, w zależności od przyczyny.

 

Zgon

W przypadku rezygnacji z podróży na skutek śmierci Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego Ubezpieczonego*lub współuczestnika podróży, powinno się powiadomić organizatora wyjazdu o tym fakcie w ciągu 7 dni od momentu zdarzenia. Do formularza zgłoszenia szkody należy również dołączyć kopię aktu zgonu. Dodatkowo, do wszczęcia procesu likwidacji szkody niezbędne są:

 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa,
 • dokument potwierdzający przyczynę zgonu oraz jego okoliczności,
 • kopię raportu policji, kserokopię prawa jazdy kierującego, a także numer polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz nazwę ubezpieczyciela sprawcy oraz opis okoliczności zdarzenia (jeżeli zgon był skutkiem wypadku komunikacyjnego lub przestępstwa).

 

Nagłe zachorowanie

W okoliczności nagłego zachorowania Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego Ubezpieczonego* lub współuczestnika podróży, wraz z formularzem zgłoszenia szkody należy dostarczyć poprawnie wypełniony przez lekarza formularz medyczny (znajdujący się na 4 stronie formularza). Opcjonalnie można załączyć dodatkowe zaświadczenia lekarskie opisujące zdarzenie wraz z diagnozą.

 

Nieszczęśliwy wypadek

W przypadku gdy Ubezpieczony lub najbliższy krewny Ubezpieczonego lub współuczestnik podróży ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi (w tym w wyniku przestępstwa), a konsekwencje mają wpływ na możliwość odbycia lub kontynuowanie podróży, powinno się niezwłocznie zgłosić ten fakt do organizatora wyjazdu jak również do Centrum Alarmowego ERGO (numer do Centrum Alarmowego podany jest na karcie assistance).

Wraz z formularzem zgłoszenia szkody powinno się dostarczyć poprawnie wypełniony przez lekarza formularz medyczny (znajdujący się na 4 stronie formularza) oraz dokładny opis okoliczności wypadku. Jeżeli uraz/uszczerbek na zdrowiu powstał na skutek wypadku komunikacyjnego lub przestępstwa, prosimy załączyć kopię raportu policji wraz z opisem okoliczności zdarzenia, kserokopię prawa jazdy kierującego, a także numer polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz nazwę ubezpieczyciela sprawcy.

Pamiętaj! Komplet wymaganych dokumentów będzie stanowić podstawę do wszczęcie procesu likwidacji szkody.

 

Szkoda w mieniu

Ubezpieczony może skorzystać z polisy kosztów rezygnacji z podróży jeżeli w jego lub towarzysza podróży mieniu nastąpiła szkoda w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia losowego lub przestępstwa.

Razem z formularzem szkody prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających zaistnienie okoliczności:

 • raport policji o zdarzeniu z opisem okoliczności i skutków,
 • inny dokument wystawiony przez właściwe służby potwierdzający wystąpienie zdarzenia (np. raport straży pożarnej, pogotowia energetycznego lub Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej).

 

Zwolnienie lub podjęcia nowej pracy 

W przypadku, gdy powodem rezygnacji z podróży jest podjęcie stosunku pracy lub też zwolnienie z dotychczasowego miejsca świadczenia pracy Ubezpieczonego lub towarzysza podróży niezbędnymi dokumentami, które należy dołączyć do formularza zgłoszenia szkody, będą:

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego,
 • nowa umowa o pracę,

lub

 • wypowiedzenie umowy o pracę,
 • świadectwo pracy - gdy umowa o pracę uległa rozwiązaniu.