Najlepsze nurkowaniaJak wypełnić wniosek wizowy do USA


Wiza do USA

Do pobrania w PDFie wniosek wizowy do USA DS-160

Wypełnienie wniosku DS-160 krok po kroku

Tanie bilety lotnicze: www.nurkowanie.travel.pl/biletylotnicze

Wniosek DS-160 znajduje się na stronie: https://ceac.state.gov/genniv/

1.  Upewnij się, że wybierasz właściwy konsulat. Jeśli wybierzesz błędnie, Twój formularz zostanie przesłany do innej bazy i aplikacja będzie nieważna.

2.  Na ekranie początkowym możesz:

-  rozpocząć nową aplikację

-  z pomocą Application ID załadować poprzednio zapisaną aplikację (w celu wydrukowania potwierdzenia)

-  z pomocą Application ID wznowić wypełnianie aplikacji

START AN APPLICATION

Z listy na górze po prawej można wybrać język, w którym będą wyświetlane ewentualne podpowiedzi. W ten sposób można sobie ułatwić wypełnianie, bo wystarczy najechać myszką na tytuł rubryki, który należy wypełnić i powinna wyświetlić się podpowiedź po polsku (jeśli oczywiście wybierzesz język polski).

Po każdym kroku aplikacji można ją zapisać.

W przypadku wpisania niedozwolonego znaku i próbie zapisania formularza (bądź przejścia do następnej sekcji) u góry strony na czerwono pojawi się komunikat, w którym miejscu jest błąd i jaki jest to błąd. Poza tym przy błędnym polu pojawi się czerwona strzałka. <|

Całą aplikację wypełniamy BEZ polskich znaków diakrytycznych Z WYJĄTKIEM pola 'Full Name In Native Alphabet ' (oczywiście, jeśli nas to dotyczy).

W każdym momencie możesz aplikację anulować klikając klawisz 'CANCEL'.

Aby kontynuować klikasz klawisz 'CONTINUE'.

Aby cofnąć się o sekcję/ekran klikasz klawisz 'BACK'.

Aby przejść do następnej sekcji/ekranu klikasz klawisz 'NEXT'.

Legenda:

Kolorem czarnymwyszczególnione są podstawowe informacje wyświetlane na stronach aplikacji (wraz z tłumaczeniem).

Kolorem szarym wyszczególnione są informacje, które większości z nas (lub nawet wszystkich Polaków) nie dotyczą.

Kolorem fioletowym wyszczególnione są informacje, które pojawiają się na stronie aplikacji dopiero po wybraniu jednej z opcji odpowiedzi na pytanie.

Kolorem zielonym wyszczególnione są informacje, których pojawienie się na stronie aplikacji uzależnione jest od płci, którą wybraliśmy na początku wypełniania aplikacji.

Kolorem pomarańczowym wyszczególnione są informacje, których pojawienie się na stronie aplikacji uzależnione jest od stanu cywilnego, jaki wybraliśmy na początku wypełniania aplikacji.

Personal Information 1

NOTE: Data on this page must match the information as it is written in your passport. UWAGA: Dane na tej stronie muszą być zgodne z danymi w Twoim paszporcie.

Surnames Nazwiska (wszystkie, jakie widnieją w Twoim paszporcie).

Given Names Imiona (wszystkie, jakie widnieją w Twoim paszporcie).

Full Name In Native Alphabet

Imiona i nazwiska z paszportu (pisane z wszystkimi ogonkami przy a, e, u, itp. - jeśli dotyczy). Does Not Apply/Technology Not Available - zaznaczasz, jeśli nie jesteś w stanie wpisać swoich danych z paszportu w ojczystym języku (dotyczy to głównie obywateli Indii).

Q: Have you ever used other names (i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.)?

Czy kiedykolwiek posługiwałeś/aś się innymi imionami lub nazwiskami (np. nazwisko panieńskie, religijne, zawodowe, pseudonim, itp.)? NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawią się pola do wpisania tych nazwisk ('Other Surnames Used') i imion ('Other Given Names Used'). Nazwiska dotyczą zwłaszcza kobiet, które po ślubie nie używają już nazwiska panieńskiego (maiden), bądź mają podwójne nazwisko.

'+ Add Another' wybierasz, jeśli masz/miałeś/aś jeszcze jakieś inne imiona/nazwiska i wypełniasz kolejne pola, podobnie jak w pierwszym przypadku.

Q: Do you have a telecode that represents your name?

Czy posiadasz telekod, którym można zapisać Twoje imię i nazwisko?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawią się pola do wpisania tych czterocyfrowych kodów dotyczących nazwisk ('Telecode Surnames') i imion ('Telecode Given Names').

Sex

Płeć.

Male - mężczyzna, Female - kobieta.

Martial Status

Stan cywilny. I na liście są:

-  MARRIED - żonaty/zamężna

-  COMMON LAW MARRIAGE - małżeństwo według prawa zwyczajowego (w Polsce nie ma takiej opcji)

-  CIVIL UNION/DOMESTIC PARTNERSHIP - rejestrowany związek partnerski (w Polsce nie ma takiej opcji)

-  SINGLE - wolny

-  WIDOWED - wdowiec/wdowa

-  DIVORCED - rozwiedzony/a

-  LEGALLY SEPARATED - w separacji

-  OTHER - inne (pojawi się pole, w którym należy wytłumaczyć swój status - 'Explain')

Date and Place of Birth

Data i miejsce urodzenia. Z listy wybierasz datę (jeśli ją znasz, a jeśli nie, to wpisz tak, jak masz ją wpisaną w paszporcie).

City

Miasto/miejsce urodzenia.

State/Province

Stan/Województwo.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy.

Country/Region

Kraj (do wybrania z listy). Ma to być obecnie używana nazwa miejsca urodzenia.

Personal Information 2

Nationality

Obywatelstwo (kraj do wybrania z listy).

Q: Do you hold or have you held any nationality other than the one indicated above on nationality?

Czy posiadasz lub posiadałeś/aś jakieś inne obywatelstwo ponad te, które wybrałeś/aś z listy powyżej?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się lista, z której wybierzesz to obywatelstwo i pojawi się także pytanie:

'Do you hold a passport for the other nationality above?' 'Czy masz paszport potwierdzający to obywatelstwo?' NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się pole do wpisania numeru tego paszportu.

'+ Add Another' wybierasz, jeśli masz/miałeś/aś jeszcze jakieś inne obywatelstwo/a i wypełniasz kolejne pola, podobnie jak w pierwszym przypadku.

National Identification Number

Numer identyfikacyjny - w Polsce jest to PESEL. Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy.

U.S. Social Security Number

Numer ubezpieczenia społecznego w USA. Jeśli kiedykolwiek takowy otrzymałeś/aś (np. kiedy wcześniej byłeś/aś w USA na wizie F, M lub J i otrzymałeś/aś ten numer), to wpisz go w podane pola. Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie masz numeru SSN.

U.S. Taxpayer ID Number

Indywidualny numer podatkowy w USA. Jeśli kiedykolwiek takowy otrzymałeś/aś, to wpisz go w podane pole.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie masz numeru ITIN. Nie należy w tym polu powtarzać numeru SSN.

Adress and Phone Information

Home Address

Adres zamieszkania (może być adres zameldowania).

Street Address (Line 1) Ulica.

Street Address (Line 2) *Optional

Ulica - dalszy ciąg, jeśli całość nie zmieściła się w pierwszej linijce, np. zostały numery domu/mieszkania (pisane bez '/'; czyli nie można wpisać 29/11, a trzeba wpisać 29-11 lub 29 m. 11).

City

Miasto/miejsce zamieszkania.

State/Province

Stan/Województwo.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy.

Postal Zone/ZIP Code

Kod pocztowy (można wpisać z '-').

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy.

Country/Region Kraj (do wybrania z listy).

Mailing Address

Adres korespondencyjny.

Q: Is your Mailing Address the same as your Home Address?

Czy Twój adres korespondencyjny jest taki sam, jak adres zamieszkania?

YES - idziesz do następnego pytania.

NO - pojawią się pola, w których należy podać adres korespondencyjny (podobnie, jak w przypadku adresu zamieszkania).

Phone Telefon.

Primary Phone Number Podstawowy numer telefonu (można podać z '-' lub pisany ciągiem, nie ma znaczenia).

Secondary Phone Number Dodatkowy numer telefonu.

Możesz podać, jeśli posiadasz jakiś inny numer telefonu.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie masz (bądź nie chcesz podawać).

Work Phone Number

Telefon służbowy.

Możesz podać, jeśli posiadasz telefon służbowy.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie masz (bądź nie chcesz podawać).

Email Address

Adres elektroniczny.

Możesz podać adres mailowy, jeśli takowy posiadasz.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie masz (bądź nie chcesz podawać).

Passport Information

Passport/Travel Document Type

Rodzaj paszportu. I na liście są:

-  REGULAR - Zwykły (i tę opcję zaznaczy większość osó

-  OFFICIAL - Oficjalny (wydawany członkom rządu, pracownikom ambasady, którzy nie posiadają statusu dyplomaty oraz ich rodzinom) - DIPLOMATIC - Dyplomatyczny

-  OTHER - Inny(pojawi się pole, w którym trzeba wytłumaczyć, jaki to paszport - 'Explain')

Passport/Travel Document Number Numer paszportu.

Passport Book Number

Numer książeczki paszportowej.

'Does Not Apply' - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy (polskie książeczki paszportowe nie mają inwentaryzacyjnych numerów kontrolnych).

Country/Authority that Issued Passport/Travel Document Kraj w którym został wydany paszport (do wybrania z listy).

Where was the Passport/Travel Document Issued? Gdzie został wydany paszport?

City

Miasto (jeśli wydał je np. wojewoda dolnośląski, to należy wybrać Wrocław, bo to stolica województwa i tam znajduje się Urząd Wojewódzki, który wydał paszport).

State/Province *If shown on passport

Województwo *jeśli widnieje na paszporcie.

Country/Region Kraj, w którym został wydany paszport (do wybrania z listy).

Issuance Date

Data wydania (do wybrania z listy).

Expiration Date

Data ważności (do wybrania z listy).

'Does Not Apply' - zaznaczasz, jeśli Twój paszport wydany jest bezterminowo.

Q: Have you ever lost a passport or had one stolen?

Czy kiedykolwiek zgubiłeś/aś passport lub został Ci skradziony?

NO - idziesz do następnej sekcji

YES - pojawią się kolejne pola, w których trzeba udzielić dodatkowych informacji. Passport/Travel Document Number

Numer paszportu, który został zgubiony/skradziony.

'Do Not Know' - zaznaczasz, jeśli nie znasz/nie pamiętasz tego numeru.

Country/Authority that Issued Passport/Travel Document Kraj w którym został wydany paszport (do wybrania z listy).

I w kolejnym polu należy wyjaśnić, co się stało - 'Explain').

'+ Add Another' - wybierasz, jeśli został Ci skradziony jeszcze jakiś inny paszport i wypełniasz kolejne wyjaśnienia, podobnie jak w pierwszym przypadku.

Travel Information

NOTE: Provide the following information concerning your travel plans. UWAGA: Podaj informacje dotyczące Twojego planu podróży.

Purpose of Trip do the U.S.

Cel wyjazdu do USA. I na liście są rodzaje wiz. Wybierz odpowiednią dla Ciebie , a potem w polu 'Specify' sprecyzuj wybraną kategorię):

1. FOREIGN GOVERNMENT OFFICIAL (A) - wizy dla przedstawicieli rządu i dyplomatów

-  AMBASSADOR OR PUBLIC MINISTER (A1) - ambasador lub minister

-  CAREER DIPLOMATIC/CONSULAR OFFICER (A1) - urzędnik konsularny

-  SPOUSE OF AN A1 (A1) - współmałżonek posiadacza wizy A1

-  CHILD OF AN A1 (A1) - dziecko posiadacza wizy A1

-  FOREIGN OFFICIAL/EMPLOYEE (A2) - zastępca ministra lub ambasadora

-  SPOUSE OF AN A2 (A2) - współmałżonek posiadacza wizy A2

-  CHILD OF AN A2 (A2) - dziecko posiadacza wizy A2

-  PERSONAL EMPLOYEE of an A1 or A2 (A3) - pracownik pomocniczy posiadacza wizy A1 lub A2

-  SPOUSE OF AN A3 (A3) - współmałżonek posiadacza wizy A3

-  CHILD OD AN A3 (A3) - dziecko posiadacza wizy A3

2. TEMPORARY BUSINESS PLEASURE VISITOR (  - wizy biznesowe i turystyczne

-  BUSINESS & TOURISM (TEMPORARY VISITOR) (B1/B2) - wyjazd turystyczno-biznesowy

-  BUSINESS/CONFERENCE (B1) - wyjazd w celu biznesowym/na konferencję

-  TOURISM/PERSONAL TRAVEL (B2) - wyjazd turystyczny

3. ALIEN IN TRANSIT © - wizy tranzytowe

-  TRANSIT (C1) - tranzyt

-  CREWMEMBER IN TRANSIT (C1/D) - tranzyt dla członka załogi (np. statku)

-  TRANSIT TO U.N. HEADQUARTERS (C2) - tranzyt do siedziby głównej Narodów Zjednoczonych

-  FOREIGN OFFICIAL IN TRANSIT (C3) - tranzyt dla przedstawiciela władz

-  PERSONAL EMPLOYEE OF A C3 (C3) - tranzyt dla pracownika pomocniczego posiadacza wizy C3

-  SPOUSE OF A C3 (C3) - współmałżonek posiadacza wizy C3

-  CHILD OF A C3 (C3) - dziecko posiadacza wizy C3

4. CNMI WORKER OR INWESTOR (CW/E2C) - wizy pracownicze lub inwestorskie dla przybywających na

Mariany Północne (terytorium stowarzyszone USA)

-  CNMI LONG TERM INWESTOR (E2C) - długterminowy inwestor

-  CNMI TEMPORARY WORKER (CW1) - tymczasowy pracownik

-  SPOUSE OF A CW1 (CW2) - współmałżonek posiadacza wizy CW1 - CHILD OF A CW1 (CW2) - dziecko posiadacza wizy CW1

5.  CREWMEMBERS (D) - wizy dla członków załogi (statku lub samolotu) - CREWMEMBERS (D) - wiza dla członka załogi

6.  TREATY TRADER OR INWESTOR (E) - wizy dla przedsiębiorców lub inwestorów

-  TREATY TRADER (E1) - przedsiębiorca handlowy lub inwestor z pokaźnym kapitałem

-  SPOUSE OF AN E1 (E1) - współmałżonek posiadacza wizy E1

-  CHILD OF AN E1 (E1) - dziecko posiadacza wizy E1

-  EXECUTIVE/MANAGER/ESSENTIAL EMPLOYEE (E1) - przedsiębiorca/dyrektor/pracownik wyższego szczebla

-  EXECUTIVE/MANAGER/ESSENTIAL EMPLOYEE (E2) - przedsiębiorca/dyrektor/pracownik wyższego szczebla

-  TREATY INVESTOR (E2) - inwestor

-  SPOUSE OF AN E2 (E2) - współmałżonek posiadacza wizy E2

-  CHILD OF AN E2 (E2) - dziecko posiadacza wizy E2

-  SPOUSE OF AN E3 (E3D) - współmałżonek posiadacza wizy E3 (dotyczy Australijczyków) - CHILD OF AN E3 (E3D) - dziecko posiadacza wizy E2

7. ACADEMIC OR LANGUAGE STUDENT (F) - wizy dla studentów akademickich i uczniów

-  STUDENT (F1) - student, uczestnik kursu językowego (w wymiarze nie pozwalającym na naukę na wizieturystycznej - powyżej 18 godzin tygodniowo)

-  SPOUSE OF AN F1 (F2) - współmałżonek posiadacza wizy F1

-  CHILD OF AN F1 (F2) - dziecko posiadacza wizy F1

-  COMMUTER STUDENT (F3) - student przyjezdny (dotyczy obywateli Kanady i Meksyku)

8. INTERNATIONAL ORGANIZATION REPREZENTATIVE/EMPLOYEE (G) - wizy dla przedstawicieli/pracowników organizacji międzynarodowych

-  PRINCIPAL REPRESENTATIVE (G1) - przedstawiciel rządu (uznawanego przez USA) akredytowany przy organizacji międzynarodowej

-  STAFF OF PRINCIPAL REPRESENTATIVE (G1) - pracownik przedstawiciela rządu

-  SPOUSE OF A G1 (G1) - współmałżonek posiadacza wizy G1

-  CHILD OF A G1 (G1) - dziecko posiadacza wizy G1

-  REPRESENTATIVE (G2) - przedstawiciel rządu (uznawanego przez USA) uczestniczący w spotkaniu organizacji międzynarodowej

-  SPOUSE OF A G2 (G2) - współmałżonek posiadacza wizy G2

-  CHILD OF A G2 (G2) - dziecko posiadacza wizy G2

-  NON-RECOGNIZED/-MEMBER COUNTRY REPRESENTATIVE (G3) - przedstawiciel nieuznawanego rządu (lub rządu nie będącego członkiem organizacji międzynarodowej) uczestniczący w spotkaniu tej organizacji

-  SPOUSE OF A G3 (G3) - współmałżonek posiadacza wizy G3

-  CHILD OF A G3 (G3) - dziecko posiadacza wizy G3

-  INTERNATIONAL ORGANIZATION EMPLOYEE (G4) - pracownik organizacji międzynarodowej

-  SPOUSE OF A G4 (G4) - współmałżonek posiadacza wizy G4

-  CHILD OF A G1 (G) - dziecko posiadacza wizy G4

-  PERSONAL EMPLOYEE OF A G (G5) - pracownik pomocniczy przedstawiciela rządu lub organizacji międzynarodowej

-  SPOUSE OF A G5 (G5) - współmałżonek posiadacza wizy G5

-  CHILD OF A G5 (5) - dziecko posiadacza wizy G5

9. TEMPORARY WORKER (H) - wizy dla pracowników tymczasowych i praktykantów

-  SPECIALTY OCCUPATION (H1B) - pracownik ze specjalistycznym zawodem

-  CHILEAN SPECIALTY OCCUPATION (H1B1) - pracownik z Chile ze specjalistycznym zawodem

-  SINGAPOREAN SPECIALTY OCCUPATION (H1B1) - pracownik z Singapuru ze specjalistycznym zawodem

-  NURSE IN SHORTAGE AREA (H1C) - pielęgniarka (ta kategoria wygasła w 2009 r.)

-  AGRICULTURAL WORKER (H2A) - pracownik rolny sezonowy

-  NONAGRICULTURAL WORKER (H2B) - pracownik sezonowy- TRAINEE (H3) - stażysta, praktykant

-  SPOUSE OF AN H (H4) - współmałżonek posiadacza wizy H- CHILD OF AN H (H4) - dziecko posiadacza wizy H

10. FOREIGN MEDIA REPRESENTATIVE (I) - wizy dla dziennikarzy

-  FOREIGN MEDIA REPRESENTATIVE (I) - dziennikarz

-  CHILD OF AN I (I) - dziecko posiadacza wizy I

-  SPOUSE OF AN I (I) - współmałżonek posiadacza wizy I

11. EXCHANGE VISITOR (J) - wizy dla uczestników wymiany studenckiej i naukowej, programu "Work & Travel", Au-pairs oraz stażystów

-  EXCHANGE VISITOR (J1) - uczestnik wymiany, stażysta

-  CHILD OF AN J1 (J2) - dziecko posiadacza wizy J1

-  SPOUSE OF AN J (J2) - współmałżonek posiadacza wizy J1

12. FIANCE(E) OR SPOUSE OF A US CITIZEN (K)

-  FIANCE(E) OF A US CITIZEN (K1) - narzeczony/a obywatela USA

-  CHILD OF A K1 (K2) - dziecko narzeczonego/ej obywatela USA

-  SPOUSE OF A US CITIZEN (K3) - współmałżonek obywatela USA

-  CHILD OF A K3 (K4) - dziecko współmałżonaka obywatela USA

13. INTRACOMPANY TRANSFEREE (L) - wizy dla pracowników oddelegowanych do amerykańskiego oddziału firmy

-  INTRACOMPANY TRANSFEREE (L1) - pracownik oddelegowany

-  CHILD OF AN L1 (L2) - dziecko posiadacza wizy L1

-  SPOUSE OF AN L1 (L2) - współmałżonek posiadacza wizy L1

14. VOCATIONAL/NONACADEMIC STUDENT (M) - wizy dla studentów kursów specjalistycznych (np.

zawodowych)

-  STUDENT (M1) - student

-  SPOUSE OF AN M1 (M2) - współmałżonek posiadacza wizy M1

-  CHILD OF AN M1 (M2) - dziecko posiadacza wizy M1

-  COMMUTER STUDENT (M3) - student przyjezdny (dotyczy obywateli Kanady i Meksyku)

15. OTHER (N) - inne wizy

-  PARENT OF CERTAIN SPECIAL IMIGRANT (N8) - rodzic szczególnego imigranta

-  CHILD OF AN N8 (N9) - dziecko posiadacza wizy N8

16. NATO STAFF (NATO) - wizy dla przedstawicieli NATO

-  PRINCIPAL REPRESENTATIVE (NATO1) - przedstawiciel NATO

-  SPOUSE OF NATO1 (NATO1) - współmałżonek posiadacza wizy NATO1

-  CHILD OF NATO1 (NATO1) - dziecko posiadacza wizy NATO1

-  REPRESENTATIVE (NATO2) - przedstawiciel NATO niższego szczebla

-  SPOUSE OF NATO2 (NATO2) - współmałżonek posiadacza wizy NATO2

-  CHILD OF NATO2 (NATO2) - dziecko posiadacza wizy NATO2

-  CLERICAL STAFF (NATO3) - personel biurowy NATO

-  SPOUSE OF NATO3 (NATO3) - współmałżonek posiadacza wizy NATO3

-  CHILD OF NATO3 (NATO3) - dziecko posiadacza wizy NATO3

-  OFFICIAL (NATO4) - urzędnik NATO

-  SPOUSE OF NATO4 (NATO4) - współmałżonek posiadacza wizy NATO4

-  CHILD OF NATO4 (NATO4) - dziecko posiadacza wizy NATO4

-  EXPERT (NATO5) - ekspert NATO

-  SPOUSE OF NATO5 (NATO5) - współmałżonek posiadacza wizy NATO5

-  CHILD OF NATO5 (NATO5) - dziecko posiadacza wizy NATO5

-  CIVILIAN STAFF (NATO6) - pracownik cywilny NATO

-  SPOUSE OF NATO6 (NATO6) - współmałżonek posiadacza wizy NATO6

-  CHILD OF NATO6 (NATO6) - dziecko posiadacza wizy NATO6

-  PERSONAL EMPLOYEE OF A NATO1 - NATO6 (NATO7) – pracownik pomocniczy posiadacza wizy NATO1 - NATO6

-  SPOUSE OF NATO7 (NATO7) - współmałżonek posiadacza wizy NATO7

-  CHILD OF NATO7 (NATO7) - dziecko posiadacza wizy NATO7

17. ALIEN WITH EXTRAORDINARY ABILITY (O) wizy dla osób o wyjątkowych uzdolnieniach lub osiągnięciach

-  EXTRAORDINARY ABILITY (O1) - osoba o wyjątkowych zdolnościach

-  ALIEN ACCOMPANYING/ASSISTING (O2) - osoba towarzysząca posiadaczowi wizy O1

-  SPOUSE OF AN O1 OR O2 (O3) - współmałżonek posiadacza wizy O1 lub O2

-  CHILD OF AN O1 OR O2 (O3) - dziecko posiadacza wizy O1 lub O2

18. INTERNATIONALLY RECOGNIZED ALIEN (P) - wizy dla osób rozpoznawalnych (artystów, sportowców)

-  INTERNATIONALLY RECOGNIZED ALIEN (P1) - sportowiec, artysta

-  ARTIST/ENTERTAINER EXCHANGE PROGRAM (P2) - osoba/y biorące udział w programie wymiany artystycznej

-  ARTIST/ENTERTAINER IN CULTURAL PROGRAM (P3) – artysta/artyści biorący udział w występie/warsztatach o charakterze unikatowym

-  SPOUSE OF A P1, P2 OR P3 (P4) - współmałżonek posiadacza wizy P1, P2 lub P3 - CHILD OF A P1, P2 OR P3 (P4) - dziecko posiadacza wizy P1, P2 lub P3

19.  CULTURAL EXCHANGE VISITOR (Q) - wizy dla uczestników wymiany kulturalnej- CULTURAL EXCHANGE VISITOR (Q1) - uczestnik wymiany kulturalnej

20.  RELIGIOUS WORKER ® - wizy dla pracowników religijnych (duchownych i świeckich)

-  RELIGIOUS WORKER (R1) - pracownik religijny

-  CHILD OF AN R1 (R2) - dziecko posiadacza wizy R1

-  SPOUSE OF AN R1 (R2) - współmałżonek posiadacza wizy R1

21.         INFORMANT OR WITNESS (S) - wizy dla specjalnych informatorów i świadków- FAMILY MEMBERS OF AN INFORMANT (S7) - członek rodziny informatora

22.         VICTIM OF TRAFFICKING (T) - wizy dla ofiar handlu ludźmi- VICTIM OF TRAFFICKING (T1) - ofiara handlu ludźmi

-  SPOUSE OF A T1 (T2) - współmałżonek posiadacza wizy T1

-  CHILD OF A T1 (T3) - dziecko posiadacza wizy T1

-  PARENT OF A T1 (T4) - rodzic posiadacza wizy T1

-  SIBLING OF A T1 (T5) - rodzeństwo posiadacza wizy T1

23. NAFTA PROFESSIONAL (TD/TN) - wizy dla przedstawicieli Północnoamerykańskiego Układu Wolnego

Handlu (obywateli Kanady i Meksyku)

-  SPOUSE OF A TN (TD) - współmałżonek posiadacza wizy TN

-  CHILD OF A TN (TD) - dziecko posiadacza wizy TN

24. VICTIM OF CRIMINAL ACTIVITY (U) - wizy dla ofiar działalności kryminalnej (np. przemocy domowej, przestępstw seksualnych, handlu ludźmi), świadków i informatorów

-  VICTIM OF CRIME (U1) - ofiara, świadek, informator

-  SPOUSE OF A U1 (U2) - współmałżonek posiadacza wizy U1

-  CHILD OF A U1 (U3) - dziecko posiadacza wizy U1 - PARENT OF A U1 (U4) - rodzic posiadacza wizy U1

-  SIBLING OF A U1 (U5) - rodzeństwo posiadacza wizy U1

W przypadku wyborów niektórych wiz będą potrzebne dodatkowe informacje. Na przykład:

Principal Applicant Information

Dane głównego aplikanta (dotyczy wiz dla współmałżonków i dzieci, które wyjeżdżają razem z głównym aplikantem).

Surnames

Nazwisko/a (głównego aplikanta) Given Names

Imię/imiona (głównego aplikanta).

Application Receipt/Petition Number

Numer aplikacji/petycji (w przypadku wiz narzeczeńskich oraz niektórych wiz pracowniczych numer obowiązkowy).

Mission/Organization Information

Informacje o organizacji (w domyśle: zapraszającej do USA).

Sponsoring Mission/Organization

Nazwa organizacji (w przypadku wiz A można wpisać 'Ambasada USA', nazwę organizacji międzynarodowej lub nazwę bazy wojskowej USA). Contact Surnames

Nazwiska osób kontaktowych (z tej organizacji). Contact Given Names

Imiona osób kontaktowych (z tej organizacji). U.S. Address (Line 1)

Adres organizacji w USA.

U.S. Address (Line 2) *Optional

Ulica - dalszy ciąg, jeśli całość nie zmieściła się w pierwszej linijce.

City

Miasto. State

Stan (do wybrania z listy).

Zip Code

Kod pocztowy.

Phone Number

Numer telefonu (organizacji).

W przypadku, kiedy w sekcji Personal Information 1 zaznaczyłeś płeć 'Male' (Mężczyzna), to będą informacje, jakie będziesz musiał podać w dalszej części tej sekcji:

Q: Have you made specific travel plans?

Czy masz już konkretne plany wyjazdu?

YES - pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia.

Date of Arrival in U.S.

Data przyjazdu do USA.

Arrival Flight (if known)

Numer lotu (jeśli jest znany). Arrival City

Miasto przylotu.

Date of Departure from U.S.

Data wyjazdu z USA. Departure Flight (if known) Numer lotu (jeśli jest znany). Departure City Miasto wylotu.

Provide the locations you plan to visit in the U.S.:

Podaj miejsca, jakie planujesz odwiedzić podczas pobytu w USA.

Location Miejsce. '+ Add Another' - wybierasz, jeśli planujesz odwiedzić coś jeszcze i chcesz o tym poinformować. NO - pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia.

Intended Date of Arrival

Planowana data przyjazdu (do wybrania z listy - musisz podać miesiąc i rok, nie musisz podawać dnia, jeśli jeszcze go nie znasz).

Intended Lenght of Stay in U.S.

Planowany czas pobytu w USA. Numer wpisz, a okres czasu wybierz z listy:

-  YEAR(S) - rok/lat/a

-  MONTH(S) - miesiąc/miesięcy

-  WEEK(S) - tydzień/tygodni/e

-  DAY(S) - dzień/dni

-  LESS THAN 24 HOURS - mniej, niż 24 godziny

W przypadku wybrania czterech pierwszych opcji potrzebne będą dodatkowe informacje.

Po wybraniu jednej z opcji potrzebne będą dodatkowe informacje.

Address Where You Will Stay in the U.S.

Adres, pod którym zatrzymasz się w USA (jeśli zamierzasz podróżować po USA, wpisz adres pierwszego hotelu, w którym planujesz się zatrzymać).

Street Address (Line 1)

Ulica (możesz jej nie podawać, jeśli jeszcze nie wiesz, gdzie dokładnie się zatrzymasz; wtedy wpisz N/A oznaczające 'not available' lub 'no answer' (niedostępny lub brak odpowiedzi). Pole nie może zostać puste.

Street Address (Line 2) *Optional

Ulica - dalszy ciąg, jeśli całość nie zmieściła się w pierwszej linijce.

City

Miasto (możesz go nie podawać, jeśli jeszcze nie wiesz, gdzie pojedziesz; wtedy należy wpisać N/A oznaczające 'not available' lub 'no answer' (niedostępny lub brak odpowiedzi). Pole nie może zostać puste. State

Stan (do wybrania z listy). ZIP Code (if known)

Kod pocztowy (jeśli jest znany). Jeśli nie znasz kodu pocztowego do adresu, w którym się zatrzymasz, to pole możesz zostawić puste.

W przypadku, kiedy w sekcji Personal Information 1 zaznaczyłaś płeć 'Female' (Kobieta), to będą informacje, jakie będziesz musiała podać w dalszej części tej sekcji:

Intended Date of Arrival

Planowana data przyjazdu (do wybrania z listy - musisz podać miesiąc i rok, nie musisz podawać dnia, jeśli jeszcze go nie znasz).

Intended Lenght of Stay in U.S.

Planowany czas pobytu w USA. Numer wpisz, a okres czasu wybierz z listy:

-  YEAR(S) - rok/lat/a

-  MONTH(S) - miesiąc/miesięcy

-  WEEK(S) - tydzień/tygodni/e

-  DAY(S) - dzień/dni

-  LESS THAN 24 HOURS - mniej, niż 24 godziny

W przypadku wybrania czterech pierwszych opcji potrzebne będą dodatkowe informacje.

Address Where You Will Stay in the U.S.

Adres, pod którym zatrzymasz się w USA (jeśli zamierzasz podróżować po USA, wpisz adres pierwszego hotelu, w którym planujesz się zatrzymać).

Street Address (Line 1)

Ulica (możesz jej nie podawać, jeśli jeszcze nie wiesz, gdzie dokładnie się zatrzymasz; wtedy wpisz N/A oznaczające 'not available' lub 'no answer' (niedostępny lub brak odpowiedzi). Pole nie może zostać puste.

Street Address (Line 2) *Optional

Ulica - dalszy ciąg, jeśli całość nie zmieściła się w pierwszej linijce.

City

Miasto (możesz go nie podawać, jeśli jeszcze nie wiesz, gdzie pojedziesz; wtedy należy wpisać N/A oznaczające 'not available' lub 'no answer' (niedostępny lub brak odpowiedzi). Pole nie może zostać puste. State

Stan (do wybrania z listy).

ZIP Code (if known)

Kod pocztowy (jeśli jest znany). Jeśli nie znasz kodu pocztowego do adresu, w którym się zatrzymasz, to pole możesz zostawić puste.

Person/Entity Paying for Your Trip

Osoba/Podmiot opłacający twoją podróż. I na liście są:

-  SELF - sam/sama

-  OTHER PERSON - ktoś inny

-  OTHER COMPANY/ORGANIZATION - inna firma/organizacja

W przypadku wybrania opcji 'OTHER PERSON' pojawią się dodatkowe pola do uzupełnienia. Surnames of Person Paying for Trip Nazwisko/a osoby opłacającej podróż. Given Names of Person Paying for Trip Imiona osoby opłacającej podróż.

Telephone Numer Numer telefonu. Email Address

Adres elektroniczny. Możesz podać adres mailowy, jeśli posiadasz.

'Does Not Apply' - zaznaczasz, jeśli nie masz (bądź nie chcesz podawać).

Relationship to You

Rodzaj pokrewieństwa (tej osoby) z Tobą. I na liście są:

-  CHILD - dziecko- PARENT - rodzic

-  SPOUSE - współmałżonek

-  OTHER RELATIVE - inny krewny

-  FRIEND - przyjaciel

-  OTHER - pozostałe

Pojawi się także pytanie dodatkowe pytanie.

'Is the address of the party paying for your trip the same as your Home or Mailing Address?' 'Czy adres osoby opłacającej Twoją podróż jest taki sam jak Twój adres zamieszkania lub adres korespondencyjny?'

YES - idziesz do następnej sekcji

NO - pojawią się dodatkowe pola, które musisz uzupełnić.

Address of Person Paying

Adres osoby opłacającej podróż. Street Address (Line 1) Ulica zamieszkania.

Street Address (Line 2) *Optional

Ulica - dalszy ciąg, jeśli całość nie zmieściła się w pierwszej linijce.

City

Miasto/miejsce zamieszkania.

State/Province

Stan/Województwo.

'Does Not Apply' - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy. Postal Zone/ZIP Code Kod pocztowy.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy. Country/Region Kraj zamieszkania (do wybrania z listy).

W przypadku wybrania opcji 'Other Company/Organization' pojawią się dodatkowe pola do uzupełnienia.

Name of Company/Organization Paying for Trip Nazwa firmy/organizacji opłacającej podróż.

Telephone Numer Numer telefonu.

Relationship to You

Kim ta firma/organizacja jest dla Ciebie. I musisz to napisać. A dodatkowo podać informacje adresowe.

Street Address (Line 1)

Ulica przy której mieści się firma/organizacja. Street Address (Line 2) *Optional

Ulica - dalszy ciąg, jeśli całość nie zmieściła się w pierwszej linijce.

City

Miasto.

State/Province

Stan/Województwo.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy.

Postal Zone/ZIP Code Kod pocztowy.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy.

Country/Region

Kraj (do wybrania z listy).

Travel Companions Information

NOTE: Provide the following travel companion information.

UWAGA: Podaj informacje dotyczące osób podróżujących z Tobą.

Persons travelling with you Osoby podróżujące z Tobą.

Q: Are there other persons traveling with you?

Czy podróżują z Tobą inne osoby?

NO - idziesz do następnej sekcji.

YES -jeśli podróżujesz z rodziną lub z grupą/organizacją zaznacz tę odpowiedź. Pojawi się dodatkowe pytanie.

'Are you traveling as part of a group or organization?'

'Czy podróżujesz jako członek grupy/organizacji?'

YES - pojawi się dodatkowe pole, gdzie będzie trzeba wpisać nazwę grupy, z którą podróżujesz.

Group Name Nazwa grupy.

NO - pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia, gdzie trzeba będzie podać dane osób, które z Tobą podróżują.

Enter person(s) travelling with you

Podaj dane osób podróżujących z Tobą. Surnames of Person Traveling With You Nazwisko/a osoby podróżującej z Tobą. Given Names of Person Traveling With You Imię/imiona osoby podróżującej z Tobą. Relationship with Person

Pokrewieństwo z tą osobą. I na liście są:

-  PARENT - rodzic

-  SPOUSE - współmałżonek

-  CHILD - dziecko

-  OTHER RELATIVE - inny krewny

-  FRIEND - przyjaciel

-  BUSINESS ASSOCIATE - współpracownik/wspólnik

-  OTHER - pozostałe

W przypadku, jeśli podróżujesz z większą ilością osób kliknij '+ Add Another' (dodaj kolejną) i podaj dane kolejnej osoby (podobnie, jak w przypadku pierwszego towarzysza podróży).

Previous U.S. Travel Information

NOTE: Provide the following previous U.S. travel information. Provide complete and accurate information to all questions that require an explanation.

UWAGA: Podaj informacje dotyczące poprzednich wyjazdów do USA. Podaj kompletne i precyzyjne informacje na wszystkie pytania.

Q: Have you ever been in the U.S.?

Czy byłeś/aś kiedykolwiek w USA?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia, w których trzeba będzie podać informacje dotyczące pięciu ostatnich podróży do USA. Date Arrived

Data przyjazdu (jeśli nie pamiętasz dokładnej daty, wybierz miesiąc i rok lub sam rok).

Lenght of Stay

Długość pobytu. Numer należy wpisać 'z ręki', a okres czasu wybrać z listy:

-  YEAR(S) - rok/lat/a

-  MONTH(S) - miesiąc/miesięcy

-  WEEK(S) - tydzień/tygodni/e- DAY(S) - dzień/dni

W przypadku kolejnych pobytów kliknij '+ Add Another' (dodaj kolejny) i podaj dane tego pobytu (podobnie, jak w przypadku pierwszego pobytu). Należy podać maksymalnie pięć ostatnich podróży do USA.

Pojawi się też dodatkowe pytanie.

'Do you or did you ever hold a U.S. Driver's License?' 'Czy masz lub kiedykolwiek miałeś/aś amerykańskie prawo jazdy?' NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia. Driver's License Number Numer prawa jazdy.

'Do Not Know' - wybierz, jeśli nie wiesz/nie pamiętasz.

State of Driver's License

Stan, w którym wydano Ci prawo jazdy.

W przypadku posiadania praw jazdy z wielu stanów kliknij '+ Add Another' (dodaj kolejny) i podaj dane tego dokumentu (podobnie, jak w przypadku pierwszego prawa jazdy).

Q: Have you ever been issued a U.S. Visa?

Czy kiedykolwiek wydano Ci wizę do USA?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia, w których będzie trzeba podać informację dotyczącą poprzedniej wizy/wiz.

Date Last Visa Was Issued

Data wydania Twojej ostatniej wizy (do wybrania z listy). Visa Number Numer wizy.

'Do Not Know' - zaznaczasz, jeśli nie znasz/nie pamiętasz numeru.

Pojawią się też dodatkowe pytania.

1. 'Are you applying for the same type of visa?'

'Czy aplikujesz o ten sam typ wizy?' Odpowiedź tak lub nie.

2. 'Are you applying in the same country or location where the visa above was issued, and is this country or location your place of principal of residence?'

'Czy aplikujesz w tym samym kraju/miejscu, gdzie została wydana poprzednia wiza i czy ten kraj jest głównym miejscem Twojego zamieszkania?' Odpowiedź tak lub nie.

3. 'Have you been ten-printed?'

'Czy pobierano od Ciebie odciski wszystkich 10 palców?' Odpowiedź tak lub nie.

4. 'Has your U.S. Visa ever been lost or stolen?' 'Czy kiedykolwiek zgubiłeś/aś lub skradziono Ci wizę?' NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia, w których trzeba będzie wyjaśnić sytuację dotyczącą zgubienia lub skradzenia wizy. Year

Rok (w domyśle: w którym zgubiłeś/aś lub skradziono Ci wizę). Explain

Wyjaśnij, co się stało.

5. 'Has your U.S. Visa ever been cancelled or revoked?'

'Czy kiedykolwiek unieważniono lub anulowano Ci wizę?'

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, gdzie należy wyjaśnić, co się stało - 'Explain'.

Q: Have you ever been refused a U.S. Visa, been refused admission to the United States, or withdrawn your application for admission at the port of entry?

Czy kiedykolwiek odmówiono Ci wizy, odmówiono Ci wstępu do USA lub wycofałeś/aś swoje podanie o wjazd w punkcie granicznym?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić, co się stało - 'Explain'.

Q: Has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Services?

Czy ktoś kiedykolwiek złożył na Ciebie petycję imigracyjną do USA?

NO - idziesz do następnej sekcji.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić, co to była za petycja - 'Explain'.

U.S. Point of Contact Information

Sekcja NIE POJAWI się, gdy w sekcji Travel Information wybrałeś/aś, że do USA wybierasz się na mniej niż 24 godziny.

Contact Person or Organization in the United States

Dane kontaktowe osoby lub organizacji w USA. Jeśli nie znasz nikogo, wpisz wpisać nazwę sklepu, firmy, organizacji, którą zamierzasz odwiedzić na miejscu lub nawet nazwę hotelu, w którym się zatrzymasz. Jedna z opcji (osoba/organizacja) MUSI być wypełniona.

Contact Person

Dane osoby do kontaktu.

Surnames Nazwisko/a.

Given Names

Imię/imiona.

Do Not Know - zaznaczasz, jeśli nie masz takiej osoby (bo np. po prostu nie znasz tam nikogo).

Organization Name

Nazwa organizacji. Może to być nazwa sklepu, firmy, czy hotelu, w którym się zatrzymasz (nie musisz być wcale przez nich zaproszony/a).

'Do Not Know' - zaznaczasz, jeśli nie zaprasza Cię żadna organizacja (a podałeś/aś już dane kontaktowe do osoby).

Relationship to You

Rodzaj pokrewieństwa (tej osoby) z Tobą. I na liście są:

-  RELATIVE - krewny

-  SPOUSE - współmałżonek

-  FRIEND - przyjaciel

-  BUSINESS ASSOCIATE - współpracownik/wspólnik

-  EMPLOYER - pracodawca

-  SCHOOL OFFICIAL - przedstawiciel szkoły

-  OTHER - pozostałe

Po wybraniu osoby/organizacji i wskazaniu jednej z relacji powyżej, pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia.

Address and Phone Number of Point of Contact

Adres i numer telefonu do osoby wskazanej do kontaktu.

U.S. Street Address (Line 1) Ulica.

U.S. Street Address (Line 2) *Optional

Ulica - dalszy ciąg, jeśli całość nie zmieściła się w pierwszej linijce.

City

Miasto. State

Stan (do wybrania z listy). Zip Code (if known)

Kod pocztowy (jeśli jest znany).

Phone Number

Numer telefonu. Możesz wpisać same '0', jeśli nie znasz.

Email Address

Adres elektroniczny.

Możesz podać adres mailowy, jeśli znasz.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie znasz (bądź nie chcesz podawać).

Family Information: Relatives

NOTE: Please provide the following information concerning your biological parents. If you are adopted, please provide the following information on your adoptive parents.

UWAGA: Podaj informacje dotyczące Twoich biologicznych rodziców. Jeśli jesteś adoptowany/a podaj informacje dotyczące Twoich rodziców adopcyjnych.

Father's Full Name and Date of Birth Pełne dane ojca oraz data urodzenia.

Surnames

Nazwisko/a.

Do Not Know - zaznaczasz, jeśli nie znasz.

Given Names

Imię/imiona.

Do Not Know - zaznaczasz, jeśli nie znasz.

Date of Birth

Data urodzin - do wybrania z listy. Wystarczy podać rok, jeśli nie znasz miesiąca ani dnia. Do Not Know - zaznaczasz, jeśli nie znasz.

Q: Is your father in the U.S.?

Czy Twój ojciec przebywa w USA?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się lista, z której należy wybrać status ojca ('Father's Status') w USA. A na liście są:

-  U.S. CITIZEN - obywatel USA

-  U.S. LEGAL PERMANENT RESIDENT (LPR) - legalny rezydent (posiadacz zielonej karty)

-  NONIMMIGRANT - nie imigrant (np. turysta, pracownik na wizie pracowniczej) - OTHER/I DON'T KNOW - inny/nie wiem

Mother's Full Name and Date of Birth Pełne dane matki oraz data urodzenia.

Surnames

Nazwisko/a.

Do Not Know - zaznaczasz, jeśli nie znasz.

Given Names

Imię/imiona.

Do Not Know - zaznaczasz, jeśli nie znasz.

Date of Birth

Data urodzin - do wybrania z listy. Wystarczy podać rok, jeśli nie znasz miesiąca ani dnia. Do Not Know - zaznaczasz, jeśli nie znasz.

Q: Is your mother in the U.S.?

Czy Twoja matka przebywa w USA?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się lista, z której należy wybrać status matki ('Mother's Status') w USA. A na liście są:

-  U.S. CITIZEN - obywatel USA

-  U.S. LEGAL PERMANENT RESIDENT (LPR) - legalny rezydent (posiadacz zielonej karty)

-  NONIMMIGRANT - nie imigrant (np. turysta, pracownik na wizie pracowniczej) - OTHER/I DON'T KNOW - inny/nie wiem

Q: Do you have any immediate relatives, not including parents, in the United States?

Czy masz w USA jakąś inną najbliższą rodzinę, poza rodzicami?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia.

Surnames Nazwisko/a. Given Names

Imię/imiona.

Relationship to You

Rodzaj pokrewieństwa (tej osoby) z Tobą. I na liście są:

-  SPOUSE - współmałżonek

-  FIANCE/FIANCEE - narzeczony/narzeczona

-  CHILD - dziecko

-  SIBLING – rodzeństwo

Relative's Status

Status tej osoby w USA. I na liście są:

-  U.S. CITIZEN - obywatel USA

-  U.S. LEGAL PERMANENT RESIDENT (LPR) - legalny rezydent (posiadacz zielonej karty)

-  NONIMMIGRANT - nie imigrant (np. turysta, pracownik na wizie pracowniczej)

-  OTHER/I DON'T KNOW - inny/nie wiem

W przypadku, jeśli masz tam więcej krewnych kliknij '+ Add Another' (dodaj kolejnego) i podaj dane kolejnej osoby (podobnie, jak w przypadku pierwszej osoby).

Q: Do you have any other relatives in the United States?

Czy masz jakiś innych krewnych w USA? Odpowiedź tak lub nie.

Family Information: Spouse

Sekcja pojawi się w przypadku wybrania w sekcji Personal 1 stanu cywilnego "MARRIED, COMMON LAW MARRIAGE, LEGALLY SEPARATED"

NOTE: Enter current spouse information.

UWAGA: Podaj informacje dotyczące obecnego współmałżonka.

Spouse's Full Name (include Maiden Name)

Pełne imię i nazwisko/a współmałżonka (łącznie z nazwiskiem panieńskim).

Spouse' Surnames

Nazwisko/a współmałżonka.

Spouse's Given Names

Imię/imiona współmałżonka.

Spouse's Date of Birth

Data urodzenia współmałżonka. Wystarczy podać sam rok, jeśli nie znasz miesiąca ani dnia.

Spouse's Nationality

Obywatelstwo współmałżonka.

Spouse's Place of Birth

Miejsce urodzenia współmałżonka.

City

Miasto.

Do Not Know - zaznaczasz, jeśli nie znasz.

Country/Region Kraj (do wybrania z listy).

Spouse's Address

Adres zamieszkania współmałżonka. I na liście są:

-  SAME AS HOME ADDRESS - taki sam, jak (w domyśle: Twój) adres zamieszkania

-  SAME AS MAILING ADDRESS - taki sam, jak (w domyśle: Twój) adres korespondencyjny

-  SAME AS U.S. CONTACT ADDRESS - taki sam, jak adres kontaktu w USA

-  DO NOT KNOW - nie wiem/nie znam

-  OTHER (SPECIFY ADDRESS) - inny

W przypadku wybrania tej opcji pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia, gdzie należy podać adres zamieszkania współmałżonka. Street Address (Line 1) Ulica.

Street Address (Line 2) *Optional

Ulica - dalszy ciąg, jeśli całość nie zmieściła się w pierwszej linijce.

City

Miasto.

State/Province

Województwo/Stan.

'Does Not Apply' - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy. Postal Zone/ZIP Code Kod pocztowy.

'Does Not Apply' - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy.

Country/Region

Kraj (do wybrania z listy).

Family Information: Partner

Sekcja pojawia się w przypadku wybrania w sekcji Personal 1 stanu cywilnego "CIVIL UNION/DOMESTIC PARTNERSHIP" (czyli obywatele polscy nie będą mieli tej sekcji).

NOTE: You have indicated that you are in a civil union or domestic partnership. Enter the following information concerning your partner.

UWAGA: Podałeś/aś, że pozostajesz w cywilnym związku partnerskim. Podaj dane dotyczące partnera.

Partner's Full Name

Pełne imię i nazwisko partnera.

Partner's Surnames Nazwisko/a partnera.

Partner's Given Names Imię/imiona partnera.

Partner's Date of Birth

Data urodzenia partnera. Wystarczy podać sam rok, jeśli nie znasz miesiąca ani dnia.

Partner's Nationality Obywatelstwo partnera.

Partner's Place of Birth Miejsce urodzenia partnera.

City

Miasto.

Do Not Know - zaznaczasz, jeśli nie znasz.

Country/Region Kraj (do wybrania z listy).

Partner's Address

Adres zamieszkania partnera. I na liście są:

-  SAME AS HOME ADDRESS - taki sam, jak (w domyśle: Twój) adres zamieszkania

-  SAME AS MAILING ADDRESS - taki sam, jak (w domyśle: Twój) adres korespondencyjny

-  SAME AS U.S. CONTACT ADDRESS - taki sam, jak adres kontaktu w USA

-  DO NOT KNOW - nie wiem/nie znam

-  OTHER (SPECIFY ADDRESS) - inny

W przypadku wybrania opcji pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia, gdzie należy podać adres zamieszkania partnera Street Address (Line 1) Ulica.

Street Address (Line 2) *Optional

Ulica - dalszy ciąg, jeśli całość nie zmieściła się w pierwszej linijce.

City

Miasto.

State/Province

Województwo/Stan.

'Does Not Apply' - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy. Postal Zone/ZIP Code Kod pocztowy.

'Does Not Apply' - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy.

Country/Region

Kraj (do wybrania z listy).

Family Information: Deceased Spouse

Sekcja pojawia się w przypadku wybrania w sekcji Personal 1 stanu cywilnego "WIDOWED"

Surname Nazwisko zmarłego współmałżonka.

Given Name Imię.

Date of Birth

Data urodzenia. Wystarczy podać sam rok, jeśli nie znasz miesiąca ani dnia.

Nationality Obywatelstwo.

Deceased Spouce's Place of Birth Miejsce urodzenia zmarłego współmałżonka.

City

Miasto.

'Do Not Know' - zaznaczasz, jeśli nie znasz.

Country/Region

Kraj (do wybrania z listy).

Family Information: Former Spouse

Sekcja pojawia się w przypadku wybrania w sekcji Personal 1 stanu cywilnego "DIVORCED"

Number of Former Spouses:

Ilość poprzednich współmałżonków. Do wpisania 'z ręki'.

Former Spouse Information

Informacje o poprzednim współmałżonku.

Surnames Nazwisko/a.

Given Names Imię/imiona.

Date of Birth

Data urodzenia. Wystarczy podać sam rok, jeśli nie znasz miesiąca ani dnia.

Nationality Obywatelstwo.

Former Spouse's Place of Birth

Miejsce urodzenia poprzedniego współmałżonka.

City

Miasto.

'Do Not Know' - zaznaczasz, jeśli nie znasz.

Country/Region Kraj (do wybrania z listy).

Date of Marriage

Data zawarcia związku małżeńskiego.

Date Marriage Ended

Data zakończenia związku małżeńskiego.

How the Marriage Ended

Opisz pokrótce, jak zakończyło się małżeństwo.

Country/Region Marriage was Terminated

Kraj, w którym zakończył się związek małżeński (do wybrania z listy).

W przypadku wpisaniu więcej, niż jednego byłego współmałżonka kliknij '+ Add Another' (dodaj kolejnego) i podaj dane tego współmałżonka (podobnie, jak w przypadku pierwszego).

Present Work/Education/Training Information

NOTE: Provide the following information concerning your current employment or education. UWAGA: Podaj informacje dotyczące Twojego obecnego zatrudnienia lub nauki.

Primary Occupation

Wykonywany zawód. I na liście jest:

-  AGRICULTURE - rolnictwo

-  ARTIST/PERFORMER - artysta

-  BUSINESS - przedsiębiorca/biznesmen

-  COMMUNICATIONS - media

-  COMPUTER SCIENCE - informatyka

-  CULINARY/FOOD SERVICES - przemysł kulinarny/spożywczy

-  EDUCATION - edukacja/szkolnictwo

-  ENGINEERING - inżynieria

-  GOVERNMENT - rząd

-  HOMEMAKER - gospodyni domowa

-  LEGAL PROFESSION - zawód prawniczy

-  MEDICAL/HEALTH - służba zdrowia

-  MILITARY - wojsko

-  NATURAL SCIENCE - nauki przyrodnicze

-  NOT EMPLOYED - nie zatrudniony (pojawi się pole, w którym należy wyjaśnić tę sytuację - 'Explain')

-  PHYSICAL SCIENCES - nauki fizyczne

-  RELIGIOUS VOCATION - duchowny, świecki duchowny

-  RESEARCH - naukowiec

-  RETIRED - emeryt

-  SOCIAL SCIENCE - socjologia/nauki społeczne

-  STUDENT - student/uczeń

-  OTHER - inne (pojawi się pole, w którym należy sprecyzować, czym się zajmujesz - 'Specify')

Po wybraniu zawodu/zajęcia (poza 'Homemaker', 'Not Employed' i 'Retired') pojawią się dodatkowe pola do uzupełnienia.

Present Employer or School Name

Obecny pracodawca lub nazwa szkoły.

Street Address (Line 1) Ulica.

Street Address (Line 2) *Optional

Ulica - dalszy ciąg, jeśli całość nie zmieściła się w pierwszej linijce.

City

Miasto/miejsce zamieszkania. State/Province Województwo.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy. Postal Zone/ZIP Code Kod pocztowy.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy.

Phone Number

Numer telefonu.

Country/Region Kraj (do wybrania z listy).

Monthly Income in Local Currency (if employed)

Miesięczny dochód w walucie krajowej (jeśli jesteś zatrudniony/a).

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy (np. nie pracujesz/nie jesteś emerytem).

Briefly describe your duties:

Pokrótce opisz swoje obowiązki.

Previous Work/Education/Training Information

Sekcja pojawia się w przypadku wybrania w sekcji Present Work/Education/Training Information wykonywanego zawodu "HOMEMAKER, NOT EMPLOYED, RETIRED" lub w przypadku, kiedy w sekcji Personal Information 1 zaznaczyłeś płeć 'Male' (Mężczyzna).

NOTE: Provide your employment information for the last five years that you were employed, if applicable. Podaj informację o swoim zatrudnieniu w ciągu ostatnich pięciu lat, jeśli dotyczy.

Q: Were you previously employed?

Czy pracowałeś/aś gdzieś poprzednio?

NO - idziesz do następnej sekcji.

YES - pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia:

Employer/Employment Information Informacja o pracodawcy/zatrudnieniu.

Employer Name

Nazwa pracodawcy.

Employer Street Address (Line 1) Ulica.

Employer Street Address (Line 2) *Optional Ulica - dalszy ciąg, jeśli całość nie zmieściła się w pierwszej linijce.

City

Miasto/miejsce zamieszkania.

State/Province Województwo.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy.

Postal Zone/ZIP Code Kod pocztowy.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy.

Country/Region Kraj (do wybrania z listy).

Telephone Number Numer telefonu.

Job Title

Stanowisko pracy.

Supervisor's Surname Nazwisko przełożonego.

Do Not Know - zaznaczasz, jeśli nie pamiętasz.

Supervisor's Given Names Imię/imiona przełożonego.

Do Not Know - zaznaczasz, jeśli nie pamiętasz.

Employment Date From Data zatrudnienia od - do wybrania z listy. Wystarczy podać rok, jeśli nie pamiętasz dokładnej daty.

Employment Date To Data zatrudnienia do - do wybrania z listy. Wystarczy podać rok, jeśli nie pamiętasz dokładnej daty.

Briefly describe your duties:

Pokrótce opisz swoje obowiązki.

W przypadku kolejnych miejsc zatrudnienia kliknij '+ Add Another' (dodaj kolejne) i podaj dane tego pracodawcy (podobnie, jak w przypadku pierwszego). Należy podać wszystkie miejsca zatrudnienia w ciągu ostatnich pięciu lat.

W przypadku, kiedy w sekcji Personal Information 1 zaznaczyłeś płeć 'Male' (Mężczyzna) pojawi się jeszcze dodatkowe pytanie.

Q: Have you attended any educational institutions at a secondary level or above?

'Czy uczęszczałeś do szkół/uczelni średnich lub wyższych?'

NO - idziesz do następnej sekcji.

YES -pojawią się dodatkowe pola, gdzie będziesz musiał podać dane na temat szkół, jakie skończyłeś. Name of Institution Nazwa szkoły/uczelni. Street Address (Line 1) Ulica.

Street Address (Line 2) *Optional

Ulica - dalszy ciąg, jeśli całość nie zmieściła się w pierwszej linijce.

City

Miasto/miejsce zamieszkania. State/Province Województwo.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy. Postal Zone/ZIP Code Kod pocztowy.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy.

Country/Region

Kraj (do wybrania z listy).

Course od Study

Kierunek/Profil studiów/nauki. Dla szkoły średniej należy podać 'ogólnokształcąca' lub 'zawodowa'. Dla wszelkich innych poziomów edukacji należy podać kierunek/specjalizację.

Date of Attendance From

Okres nauki od - do wybrania z listy.

Date of Attendance From

Okres nauki do - do wybrania z listy.

'+ Add Another' wybierasz, jeśli skonczyłeś jeszcze jakieś inne szkoły/uczelnie średnie lub wyższe i wypełniasz kolejne pola, podobnie jak w pierwszym przypadku.

Additional Work/Education/Training Information

Sekcja pojawia się w przypadku wybrania w sekcji Personal Information 1 płci 'Male' (Mężczyzna).

NOTE: Provide the following work, education, or training related information. Provide complete and accurate information to all questions that require an explanation.

UWAGA: Podaj informacje dotyczące pracy, edukacji lub szkolenia. Podaj kompletne i precyzyjne informacje we wszystkich pytaniach, które wymagają wyjaśnień.

Q: Do you belong to a clan or tribe?

Czy należysz do klanu lub plemienia?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES -pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym należy podać nazwę klanu lub plemienia ('Clan Or Tribe Name').

Provide a List of Languages You Speak Podaj listę języków, jakie znasz.

Language Name

Nazwa języka.

'+ Add Another' wybierasz, jeśli znasz jeszcze jakieś inne języki i wpisujesz jego/ ich nazwę/y.

Q: Have you traveled to any countries within the last five years?

Czy w ciągu ostatnich pięciu lat podróżowałeś za granicę?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się lista, z której należy wybrać kraj.

'+ Add Another' wybierasz, jeśli podróżowałeś jeszcze do innych krajów i również wybierasz je z listy.

Q: Have you belonged to, contributed to, or worked for any professional, social, or charitable organization?

Czy byłeś członkiem lub czy pracowałeś dla organizacji zawodowej, społecznej lub charytatywnej?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym należy podać nazwę organizacji ('Organization Name').

'+ Add Another' wybierasz, jeśli należałeś do innych organizacji i podajesz ich nazwy.

Q: Do you have any specialized skills or training, such as firearms, explosives, nuclear, biological, or chemical experience?

Czy posiadasz specjalistyczne umiejętności lub odbyłeś szkolenie w zakresie broni palnej, materiałów wybuchowych, nuklearnych, biologicznych lub chemicznych?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES -pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q: Have you ever served in the military?

Czy kiedykolwiek służyłeś w wojsku?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES -pojawią się dodatkowe pola do wypełniania, gdzie należy podać informacje, gdzie służyłeś. Name of Country/Region

Nazwa kraju/region (do wybrania z listy).

Branch of Service

Rodzaj sił zbrojnych.

Rank/Position

Stopień/stanowisko. Military Specialty Specjalność wojskowa.

Date of Service From

Służba wojskowa od - do wybrania z listy.

Date of Service To

Służba wojskowa do - do wybrania z listy.

'+ Add Another' wybierasz, jeśli służyłeś jeszcze gdzieś indziej i wypełniasz kolejne pola, podobnie jak w pierwszym przypadku.

Q: Have you ever served in, been a member of, or been involved with a paramilitary unit, vigilante unit, rebel group, guerrilla group, or insurgent organization?

Czy kiedykolwiek służyłeś, byłeś członkiem lub byłeś zaangażowany w działalność paramilitarną, samozwańczego oddziału straży obywatelskiej, grupy buntowniczej, partyzanckiej lub organizacji powstańczej?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.


NOTE: Provide the following security and background information. Provide complete and accurate information to all questions that require an explanation. A visa may not be issued to persons who are within specific categories defined by law as inadmissible to the United States (except when a waiver is obtained in advance). Are any of the following applicable to you? While a YES answer does not automatically signify ineligibility for a visa, if you answer YES you may be required to personally appear before a consular officer.

UWAGA: Podaj informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa. Podaj kompletne i precyzyjne informacje we wszystkich pytaniach, które wymagają wyjaśnień. Wiza może nie zostać wydana osobom, którym prawo USA nie zezwala na wpuszczenie do USA (poza przypadkami, kiedy uzyskano zniesienie zakazu wjazdu). Czy dotyczy Cię któraś z poniższych sytuacji? Chociaż odpowiedź TAK nie pozbawia Cię możliwości otrzymania wizy, to jednak jeśli odpowiesz TAK, możesz zostać wezwany do osobistego stawienia się przed konsulem.

Q: Do you have a communicable disease of public health significance? (Communicable diseases of public significance include chancroid, gonorrhea, granuloma inguinale, infectious leprosy, lymphogranuloma venereum, infectious stage syphilis, active tuberculosis, and other diseases as determined by the Department of Health and Human Services.)

Czy cierpisz na społeczną chorobę zakaźną? (Społeczne choroby zakaźne to m.in. wrzód weneryczny, rzeżączka, ziarniak pachwinowy, trąd, ziarnica weneryczna, kiła w stadium zakaźnym, gruźlica w stanie

czynnym oraz inne choroby znajdujące się na liście Departamentu Zdrowia.) NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q: Do you have a mental or physical disorder that poses or is likely to pose a threat to the safety or welfare of yourself or others?

Czy cierpisz na zaburzenia fizyczne lub psychiczne, stanowiące lub mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia Twojego lub innych?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q: Are you or have you ever been a drug abuser or addict?

Czy obecnie lub kiedykolwiek wcześniej nadużywałeś/aś narkotyków lub byłeś/aś od nich uzależniony/a?

NO - idziesz do następnej sekcji.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q: Have you ever been arrested or convicted for any offense or crime, even though subject of a pardon, amnesty, or other similar action?

Czy kiedykolwiek byłeś/aś zatrzymany/a, aresztowany/a lub skazany/a za wykroczenie lub przestępstwo, nawet jeśli nastąpiło ułaskawienie, amnestia, itp.?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES -pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q: Have you ever violated, or engaged in a conspiracy to violate, any law relating to controlled substances?

Czy kiedykolwiek naruszyłeś/aś lub uczestniczyłeś w działaniach zmierzających do naruszenia przepisów dotyczących substancji objętych kontrolą?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q: Are you coming to the United States to engage in prostitution or unlawful commercialized vice or have you been engaged in prostitution or procuring prostitutes within the past 10 years?

Czy przyjeżdżasz do USA aby zaangażować się w nierząd lub w inne niezgodne z prawem występki, albo czy byłeś/aś w ciągu ostatnich 10 lat zaangażowany/a w prostytucję lub stręczycielstwo?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q: Have you ever been involved in, or do you seek to engage in, money laundering? Czy kiedykolwiek byłeś/aś zaangażowany/a lub zamierzasz zaangażować się w pranie brudnych pieniędzy?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q: Have you ever committed or conspired to commit a human trafficking offense in the United States or outside the United States?

Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś/aś w hadlu ludźmi na terenie USA lub poza USA?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q: Have you ever knowingly aided, abetted, assisted or colluded with an individual who has committed, or conspired to commit a severe human trafficking offense in the United States or outside the United States?

Czy kiedykolwiek świadomie współpracowałeś/aś, pomagałeś/aś lub byłes/aś w zmowie z kimś, kto dopuścił się lub planował dopuścić się handlu ludźmi w USA lub poza USA?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q: Are you the spouse, son, or daughter of an individual who has committed or conspired to commit a human trafficking offense in the United States or outside the United States and have you within the last five years, knowingly benefited from the trafficking activities?

Czy jesteś mężem/żoną, synem lub córką kogoś, kto dopuścił się lub planował dopuścić się handlu ludźmi w USA lub poza USA i czy w ciągu ostatnich pięciu lat czerpałeś/aś jakiekolwiek korzyści z tego typu działań?

NO - idziesz do następnej sekcji.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q: Do you seek to engage in espionage, sabotage, export control violations, or any other illegal activity while in the United States?

Czy zamierzasz zajmować się szpiegostwem, sabotażem, łamaniem przepisów kontroli eksportu lub prowadzić inną nielegalną działalności w USA?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q:Do you seek to engage in terrorist activities while in the United States or have you ever engaged in terrorist activities?

Czy zamierzasz zajmować się działalnością terrorystyczną w USA lub kiedykolwiek zajmowałeś/aś się taką działalnością?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q: Have you ever or do you intend to provide financial assistance or other support to terrorists or terrorist organizations?

Czy kiedykolwiek wspierałeś/aś lub zamierzarz wspierać finansowo lub w inny sposób terrorystów lub organizacje terrorystyczne?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.'.

Q: Are you a member or representative of a terrorist organization?

Czy jesteś członkiem lub przedstawicielem organizacji terrorystycznej?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q: Have you ever ordered, incited, committed, assisted, or otherwise participated in genocide? Czy kiedykolwiek zleciłes/aś, podburzałeś/aś, popełniłeś/aś, uczestniczłeś/aś lub w jakiś inny sposób brałeś/aś udział w ludobójstwie?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q: Have you ever committed, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in torture? Czy kiedykolwiek popełniłeś/aś, zleciłeś/aś, podburzałeś/aś lub w inny sposób uczestniczyłeś/aś w torturach?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q: Have you committed, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in extrajudicial killings, political killings, or other acts of violence?

Czy popełniłeś/aś, zleciłeś/aś, podburzałeś/aś, uczestniczyłeś/aś lub w jakiś inny sposób uczestniczyłeś/aś w wykonywaniu pozasądowych wyroków śmierci, zabójstw politycznych lub innych aktach przemocy?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q: Have you ever engaged in the recruitment or the use of child soldiers?

Czy kiedykolwiek byłeś/aś zaangażowany/a w rekrutowanie lub wykorzystywanie dzieci-żołnieży?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q: Have you, while serving as a government official, been responsible for or directly carried out, at any time, particularly severe violations of religious freedom?

Czy jako urzędnik rządowy byłeś/aś kiedykolwiek odpowiedzialny/a lub osobiście dopuściłeś/aś się szczególnie poważnego pogwałcenia wolności wyznania?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q: Have you ever been directly involved in the establishment or enforcement of population controls forcing a woman to undergo an abortion against her free choice or a man or a woman to undergo sterilization against his or her free will?

Czy kiedykolwiek byłeś/aś bezpośrednio zaangażowany w ustanawianie lub prowadzenie regulacji populacji zmuszających kobietę do dokonania aborcji wbrew jej woli lub zmuszających mężczyznę lub kobietę do poddania się sterylizacji wbrew ich woli?


NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q: Have you ever been directly involved in the coercive transplantation of human organs or bodily tissue?

Czy kiedykolwiek byłeś/aś bezpośrednio zaangażowany/a w przymusową transplantację ludzkich organów lub tkanek?

NO - idziesz do następnej sekcji.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Security and Background: Part 4

Q: Have you ever sought to obtain or assist others to obtain a visa, entry into the United States, or any other United States immigration benefit by fraud or willful misrepresentation or other unlawful means?

Czy kiedykolwiek załatwiałeś/aś lub pomagałeś/aś komukolwiek uzyskać wizę, wjechać do USA lub uzyskać inne korzyści imigracyjne poprzez pogwałcenie prawa, poprzez oszustwo lub w inny sposób niezgodny z prawem?

NO - idziesz do następnej sekcji.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Security and Background: Part 5

Q: Have you ever withheld custody of a U.S. citizen child outside the United States from a person granted legal custody by a U.S. court?

Czy kiedykolwiek odmówiłeś/aś prawa opieki nad dzieckiem będącym obywatelem USA osobie, której sąd USA przyznał taką opiekę?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q: Have you voted in the United States in violation of any law or regulation?

Czy głosowałeś/aś w usa z naruszeniem prawa?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Q: Have you ever renounced United States citizenship for the purposes of avoiding taxation?

Czy kiedykolwiek zrzekłeś/aś się obywatelstwa USA w celu uniknięcia opodatkowania?

NO - idziesz do następnej sekcji.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić sytuację - 'Explain'.

Upload Photo

Click on the Upload Your Photo button below to access our photo submission system. Once there you will be given instructions on how to supply an approved photo for your Visa application. After you have selected the photo to upload and the system verifies the photo is acceptable, you will return to "Confirm Photo" to continue the application process.

Kliknij przycisk 'Upload Your Photo' (Załaduj zdjęcie), aby uaktywnić system dołączania zdjęć. Otrzymasz tam instrukcje, jak wprowadzić zatwierdzone zdjęcie do swojej aplikacji wizowej. Po wybraniu zdjęcia i zaakceptowaniu go przez system, wrócisz do etapu "Zatwierdź zdjęcie", aby kontynuować wypełnianie aplikacji.

Confirm Photo

W przypadku załadowania niewłaściwego zdjęcia zobaczysz komunikat:

The photo you have submitted with your visa application did not meet the quality standards specified in the instructions on photo submission for visa applicants. Please have new photos taken, specifically following the photo guideline instructions. Size, background, or poor lighting can all affect photos and are the most common cause for rejection. Submit the new photo along with your confirmation page and passport. Additional instructions are provided on the confirmation page.

Zdjęcie, które dołączyłeś do swojej aplikacji wizowej nie spełniło wymogów wyszczególnionych w instrukcji o dołączaniu zdjęć do aplikacji wizowej. Przygotuj nowe zdjęcie i dokładnie kieruj się instrukcjami do dołączania zdjęć. Rozmiar, tło lub słabe oświetlenie mogą wpływać na jakość zdjęcia i są najczęstszymi powodami ich odrzucenia. Załaduj nowe zdjęcie łącznie ze stroną potwierdzenia i paszportem. Dodatkowe instrukcje dostępne są na stronie potwierdzenia.

Please note that you may be required to bring a passport-like photo to your interview. Zauważ, proszę, że może będziesz musiał/a przynieść zdjęcie do wizy na rozmowę (w domyśle: do konsulatu).

Choose a Different Photo

Wybierz inne zdjęcie (i tu będziesz powtarzać całą procedurę dołączania zdjęcia do aplikacji wizowej).

Review

Note: You have completed data entry for your NIV application. Before submitting the application, please review your entries below. To navigate to the next section to be reviewed, click the 'Next' button on the bottom of the page. If an entry is incorrect, click on the links on the right side of the page, which will direct you to the page where you entered the data. Once you have reviewed all sections, you will be directed to the Sign and Submit page to complete the application process.

Uwaga: Podałeś/aś kompletne dane do swojej aplikacji o wizę nieimigracyjną. Nim zatwierdzisz aplikację, przejrzyj, proszę, dane, które podałeś/aś. Aby przejść i przejrzeć kolejną sekcję, kliknij klawisz 'Next' u dołu strony (aby przejść do sprawdzenia kolejnej sekcji). Jeśli dane są nieprawidłowe, kliknij na link po prawej stronie (w domyśle: 'Edit… …'), a on przeniesie cię do strony, na której wpisałeś/aś te dane.

(W domyśle: będziesz mógł/mogła je poprawić). Po poprawieniu i kliknięciu 'Next' pojawi się dodatkowy komunikat.

'Your DS-160 is complete. Do you want to return to the Review section?'

'Twój formularz DS-160 jest już kompletny. Czy chcesz powrócić do sekcji przeglądania całej aplikacji?' 'Yes - Return to Review' - tak, powróć do przeglądania.

'No - Continue Form' - nie, kontynuuj wypełnianie formularza.)

Kiedy już przejrzysz wszystkie sekcje, zostaniesz przekierowany/a do sekcji Podpisz i Złóż aplikację, aby zakończyć cały proces.

Sign and Submit

Read the following information carefully before dating, electronically signing and submitting the application.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami zanim wpiszesz datę, podpiszesz elektronicznie i wyślesz aplikację.

Your application is now ready to be submitted. Please note that this does not necessarily mean that your application for a nonimmigrant visa is complete, as additional information may be needed after Department of State personnel have reviewed the application.

Twoja aplikacja jest teraz gotowa do wysłania. Wiedz jednak, że to nie oznacza, iż twój wniosek o wizę nieimigracyjną jest kompletny, ponieważ pracownicy Departamentu Stanu mogą wymagać przedstawienia dodatkowych informacji po zapoznaniu się z Twoją aplikacją.

By clicking "Sign and Submit Application" you are electronically signing the application. You are required to electronically sign your application yourself, unless otherwise exempt by regulation, even if the application has been prepared by someone other than yourself. Your electronic signature certifies that you have read and understood the questions in this application and that your answers are true and correct to the best of your knowledge and belief. The submission of an application containing any false or misleading statements may result in the permanent refusal of a visa or the denial of entry into the United States. All declarations made in this application are unsworn declarations made under penalty of perjury.

(28 U.S.C. 1746).

Poprzez kliknięcie "Podpisz i wyślij wniosek" podpisujesz się elektronicznie pod aplikacją. Podpis elektroniczny musisz złożyć osobiście, o ile określone przepisy nie zwalniają Cię z tego obowiązku, nawet jeśli aplikacja została przygotowana przez kogoś innego (w domyśle: nie przez Ciebie). Twój elektroniczny podpis potwierdza, że przeczytałeś/aś i zrozumiałeś/aś pytania w tej aplikacji oraz, że udzieliłeś/aś prawdziwych i właściwych odpowiedzi, zgodnie z posiadaną wiedzą i w dobrej wierze. Złożenie aplikacji zawierającej jakiekolwiek fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje może zaowocować trwałą odmową wizy lub wjazdu do USA. Wszystkie podane w tej aplikacji informacje podlegają regulacjom o karze za krzywoprzysięstwo.

The information that you have provided in your application and other information submitted with your application may be accessible to other government agencies having statutory or other lawful authority to use such information, including for law enforcement and immigration law enforcement purposes. The photograph that you provide with your application may be used for employment verification or other U.S. law purposes.

Informacje zawarte w aplikacji oraz inne informacje dostarczone w czasie składania wniosku mogą być udostępnione innym agencjom rządowym, mającym statutowe lub wynikające z innych przepisów uprawnienia do korzystania z tych informacji, w celu egzekwowania prawa i prawa imigracyjnego. Zdjęcie dołączone do aplikacji może być wykorzystane do sprawdzenia zatrudnienia lub do innych celów zgodnych z prawem USA.

Preparer of Application

Osoba, która wypełniła aplikację.

Q: Did anyone assist you in filling out this application? Czy ktokolwiek pomagał Ci przy wypełnianiu tej aplikacji?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawią się dodatkowe pola, gdzie będziesz musiał/a podać dodatkowe informacje. Preparer

Osoba, która wypełniła aplikację.

Surnames Nazwisko/a. Given Names

Imię/imiona.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy.

Organization Name

Nazwa organizacji/firmy (w domyśle: która pomagała Ci w wypełnianiu aplikacji). Musisz wybrać albo osobę, albo organizację. I podać jej dane.

Street Address (Line 1)

Ulica zamieszkania/siedziby.

Street Address (Line 2) *Optional

Ulica - dalszy ciąg, jeśli całość nie zmieściła się w pierwszej linijce.

City

Miasto/miejsce zamieszkania/siedziby.

State/Province

Województwo/Stan.

'Does Not Apply' - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy. Postal Zone/ZIP Code Kod pocztowy.

'Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy. Country/Region

Kraj zamieszkania/siedziby (do wybrania z listy).

Relationship to You

Kim ta osoba/organizacja/firma jest dla Ciebie. I musisz to napisać.

E-Signature

Podpis elektroniczny.

I certify under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the foregoing is true and correct.

Pod karą za krzywoprzysięstwo przewidziana przez prawo USA oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe i poprawne.

Enter your Passport/Travel Document Number: Podaj numer swojego paszportu.

Enter the code as shown:

Przepisz kod z obrazka (po prawej).

Click the button below to electronically sign your application: Kliknij klawisz poniżej, aby elektronicznie podpisać swoją aplikację.

Sign and Submit Application

Podpisz i wyślij aplikację.

Po wysłaniu aplikacji na stronie zobaczysz komunikat:

You have successfully signed and submitted your application. You cannot make any changes to your application at this point. Please click 'Next: Confirmation' to complete the application process.

Pomyślnie podpisałeś/aś i wysłałeś/aś swoją aplikację. Na tym etapie nie możesz dokonać żadnych zmian w aplikacji. Kliknij, proszę: 'Next: Confirmation' ('Dalej: Potwierdzenie'), aby zakończyć procedurę składania aplikacji.

Confirmation

Na tej stronie zobaczysz swoje potwierdzenie złożenia wniosku o wizę. Będą w nim zawarte dane podane przez Ciebie oraz miejsce Twojej rozmowy (konsulat, który wybrałeś/aś na samym początku).

To potwierdzenie należy wydrukować i przynieść ze sobą na rozmowę.

Jeśli nie załadowałeś/aś zdjęcia, będziesz musiał/a przynieść je ze sobą na rozmowę.

Przy zmianie języka (na górze po prawej - do wybrania z listy) na polski cała strona i wszystkie informacje na niej zawarte będą wyświetlały się w języku polskim.

 

Link szczegółowa instrukcja:

Do pobrania w PDFie wniosek wizowy do USA DS-160