A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/Artykuly.php

Line Number: 43

Backtrace:

File: /home/nurkowan/domains/nurkowanie.travel.pl/public_html/application/controllers/Artykuly.php
Line: 43
Function: _error_handler

File: /home/nurkowan/domains/nurkowanie.travel.pl/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Ubezpiecz swoją podróż na wypadek konieczności rezygnacji z wyjazdu.

Najlepsze nurkowaniaUbezpieczenie od kosztów rezygnacji AXA


Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej to dodatkowe i nieobowiązkowe ubezpieczenie, gwarantujące zwrot kosztów rezygnacji w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych* niezależnych od Uczestnika – koszt ubezpieczenia wynosi 3 % pełnej ceny wykupionej imprezy.

 


W takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwraca koszty poniesione w związku z rezygnacją z następujących powodów: nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagła poważna choroba Uczestnika lub osoby bliskiej, śmierć Uczestnika albo członka najbliższej rodziny, poważna szkoda w mieniu Uczestnika powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub przestępstwa. Każdy taki przypadek winien być odpowiednio udokumentowany (raport z policji, zaświadczenie od niezależnego lekarza) a AXA zastrzega sobie prawo do zweryfikowania dokumentów oraz do powołania niezależnych od ubezpieczonego biegłych specjalistów.Wysokość odszkodowania w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej uzależniona jest od daty zgłoszenia rezygnacji w biurze podróży tj. liczby dni pozostałych do rozpoczęcia imprezy. Wartość odszkodowania równa jest wysokości potrąceń dokonanych przez biuro podróży z tego tytułu, na podstawie warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej przez biuro podróży Najlepsze Nurkowania dotyczących rezygnacji z imprezy.

Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości 80 % poniesionych, a nie zrefundowanych kosztów z zastrzeżeniem górnej granicy ceny imprezy na osobę – równowartości 4000 EUR.

 

Wysokość składki ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

z imprezy turystycznej KR wynosi tylko 3% ceny imprezy.

W przypadku chorób przewlekłych 9% ceny imprezy.

 

Uwaga!
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji musi nastąpić najpóźniej w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy na świadczenie usługi turystycznej (wpłaty całości lub części – zaliczki).
W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji musi być zawarte w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie!

Uczestnik zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z pełnymi warunkami ubezpieczenia.